Aktivity v okolí

ÚVRAŤOVÁ ŽELEZNIČKA – 1,5 km

Kysucko - Oravská lesná úvraťová železnička je svetovým unikátom a bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Po technickej stránke je zaujímavá úvraťovým systémom, ktorý umožňuje prekonanie veľkého výškového rozdielu na krátkej vzdialenosti. V minulosti táto železnička slúžila na prepravu dreva a bola spojnicou Oravy a Kysúc. V súčasnosti slúži železnička pre osobnú dopravu, ako obľúbená výletná trať pre turistov. Viac informácií na www.oravamuzeum.sk.

Železnička

SKANZEN VYCHYLOVKA – 39 km

Patrí medzi najväčšie skanzeny na Slovensku a usiluje o rekonštrukciu sídelnej krajiny a životného prostredia, s prezentáciou ľudovej architektúry a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach. Väčšia časť doteraz vybudovanej expozície je prenesená z dnes už neexistujúcej obce Riečnica. Sezónna prevádzka v národopisnej expozícii je každoročne v mesiacoch máj - október, kedy múzeum ponúka návštevníkom množstvo nedeľných tematických programov s ukážkami tradičných výrobných techník a dramatických prejavov. Viac informácií na www.kysuckemuzeum.sk.

Skanzen

SLOVENSKÝ ORLOJ V STAREJ BYSTRICI – 23 km

V obci Stará Bystrica si môžete pozrieť Slovenský orloj. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda ciferník s astronomickými údajmi. Práve astroláb robí zo Slovenského orloja v Starej Bystrici jediný a prvý orloj na Slovensku. Bez astrolábu nemôže byť orloj orlojom. Orloj v Starej Bystrici ako jediný z jestvujúcich orlojov na svete ukazuje tzv. pravý slnečný čas. Viac informácii na www.starabystrica.sk.

Orloj

ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI

Drevený kostol v Oravskej Lesnej – 8 km

Oravský hrad – 36 km

Dom Martina Kukučína – 50 km

Hviezdoslavova hájovňa – 40 km (www.oravamuzeum.sk)

Zimný štadión v Oravskej Lesnej – 8 km

Krytá plaváreň v Oravskej Lesnej – 8 km

Náučný chodník v Oravskej Lesnej – 7 km (www.oravskalesna.sk)

Wellness v penzióne Kohútik - 0,5 km (www.penzionkohutik.sk)

Terchová – 35 km (www.terchova.sk)

Oravská priehrada – 27 km (www.oravskapriehrada.sk)